Qfarë është Wireles

Go down

Qfarë është Wireles

Post  Xhafer on Sat Jan 02, 2010 1:34 am

Rrjeti
i veglave ekektronike me sistem përçimi rrezatues të infomatave tërsia
e komponeteve të sistemit e njohur nga tregu i veglave komunikuese me
termin Wireless me kuptimin Rrjetat pa KabloRrjetat pa Kablo janë rrjeta përmes të cilave kryhet bartja e të
dhënave qoftë në një pjesë të caktuar të një rrjeti lokal ose në tërë
rrjetin global botërorë, bartja e të dhënave në këtë rast bartet përmes
valëve dhe jo përmes kablove lodhëse.Telefonia mobile është një lloj teknologjie e rrjetave pa kablo e
që gjendet çdo kund rreth nesh. A na pret diç e ngjashme edhe në fushën
e rrjetave kompjuterike? Komunikimi pa kabllo është gjithnjë e më i
pranishëm edhe në këtë fushë, e trendi në rritje edhe më i theksuar.
Shkaku kryesor për këtë është pranimi i standardit IEEE 802.11 për
Ethernet pa kabllo (Wireless Ethernet), pranimi i të njëjtit nga një
shumicë e madhe prodhuesish, si dhe zhvillimi teknologjikë sa i përket
shpejtësisë dhe sigurisë së komunikimeve pa kabllo. Pasi që kemi të
bëjmë me një teknologji jo mjaft të njohur, të shfrytëzuesit, në njërën
anë është prezent mosbesimi, e në anën tjetër kërkesat jo reale. Me
këtë tekst duam t’ju afrojmë botën e Wireless LAN rrjetave (WLAN) dhe
të japim përgjigje në pyetjet më të shpeshta lidhur me to. Këto pyetje
kanë të bëjnë me mundësin e aplikimit, mënyren e integrimit të rrjeteve
pa kabllo në rrjetat ekzistuese me kabllo, për atë se nga çka varet
mbulushmëria maksimale si dhe sa është i sigurt komunikimi.

FunksionimiPër ndërtimin e një rrjeti përçues të informatave me ndihmen e
valëve rrezatuese nevojiten së paku dy vegla elektronike të instaluara
në aparate të ndryshme elektronike. Njëra nga këto vegla duhet që të
kodojë informatat e mara nga makina elektronike dhe të transformoj ato
në rrezatim i cili prodhohet po nga ajo vegël dhe shpërndaet në
hapësirë me largësi të caktuar brenda së cilës gjendet vegla pranuese e
cila kodin e pranuar e transformon në kodin e makinës ku gjendet.Varësisht nga shkathtësia e transformimit dhe prodhimit të rrezeve
gjendet edhe shpejtësia dhe largësia e përçimit të informatave. Po
ashtu rolë të veçantë në përçimet e tilla ka edhe frekueca e zgjedhur e
rrezatimit e cila mund të jetë edhe e dëmshme për shëndetin. Me qëllim
të ikjes së kësaj dukurie prodhimi i këtyre veglave është standartizuar
nga disa firma, standarte prodhuese që pranohet nga shtete të ndryshme.

Xhafer
Admin

Posts : 48
Join date : 2009-12-31

View user profile http://security-ks.forum0.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum